85 אלף שקל למנכ"ל החדש של רשת מלונות דן

רונן ניסנבאום ישתכר כמנכ"ל החדש של רשת מלונות דן 85 אלף שקלים בחודש ויקבל הוצאות רילוקשיין בעבורו ובעבור משפחתו בסך כולל של עד 240 אלף שקל
מלון דן אכדיה. מלון נופש עם בריכה וחוף ים, אך גם מלון עסקים, שעבר שידרוג ב-40 מיליון שקל.. (צילום אורי אקרמן)
מלון דן אכדיה המחודש. המנכ"ל ניסנבאום יעסוק בחיפוש הזדמנויות עסקיות בתחום הפעילות, לרבות בחו"ל. (צילום אורי אקרמן)
Monitour ads

האספה הכללית של רשת מלונות דן אמורה לאשר את פרטי העסקתו של המנכ"ל החדש, רונן ניסנבאום, אשר ייכנס לתפקידו החל ב-1 בינואר 2018.

ניסנבאום יכהן כמנכ"ל החברה במשרה מלאה, כאשר תפקידיו במסגרת העסקתו הינם, בין היתר, ניהול שוטף של החברה, תוך יישום האסטרטגיה שנקבעה על ידי דירקטוריון החברה; קידום ופיתוח החברה; גיבוש תכנית עבודה שנתית בקשר עם יעדים תפעוליים; פיקוח על פעילות נושאי המשרה הכפופים לו וחיפוש הזדמנויות עסקיות בתחום הפעילות, לרבות בחו"ל.

ניסנבאום יהיה זכאי למשכורת חודשית בסך של 85 אלף שקל, וכן משכורת 13 ותנאים סוציאליים כמקובל, לרבות הפרשות לקרן השתלמות . כמו כן תעמיד לו החברה רכב כמקובל והוא יחויב ב"שווי שימוש".

רונן ניסנבאום שיחליף את המנכ"ל היוצא, רפי שדה ברשת דן. מרשתות בינלאומיות לרשת ישראלית. (צילום: וולדורף אסטוריה)
רונן ניסנבאום שיחליף את המנכ"ל היוצא, רפי שדה ברשת דן.  (צילום: וולדורף אסטוריה)

בנוסף, ניסנבאום יהיה זכאי להחזר בגין הוצאות שהוצאו על ידו במסגרת מילוי תפקידו, לרבות בקשר עם טיסות לחו"ל, הכול בכפוף לנהלי החברה

לשהות, להתארח ולאכול במלונות החברה, כמקובל

עוד הוסכם במסגרת הסכם ההעסקה, כי בהתאם למדיניות התגמול, במסגרת תפקידו ולצורך מילוי תפקידו, יהיו זכאים ניסנבאום וקרוביו להשתמש בשירותים המלונאיים של מלונות החברה, לרבות לשהות, להתארח ולאכול במלונות החברה והכל כמקובל בחברה ובהתאם ובכפוף לנהלי החברה בעניין זה כפי שיהיו מעת לעת ובעלות כוללת של עד 15 אלף שקלים לשנה.

האירוח כאמור במלונות החברה לא יהיה בתקופת שיא ויהיה על בסיס מקום פנוי.

בשנתיים הראשונות לכהונתו כמנכ"ל החברה, יהיה זכאי ניסנבאום להחזר הוצאות רילוקיישן בסך כולל של עד 240 אלף שקל בכפוף להצגת אסמכתאות מתאימות. רכיב זה בתנאי הכהונה והעסקה המוצעים לניסנבאום אינו נכלל במדיניות התגמול של החברה ומשכך אישור רכיב זה, ככל שיתקבל, יהווה אישור לחריגה ממדיניות התגמול.

כמו כן יהיה ניסנבאום זכאי למענק שנתי בשיעור של 1.1% מהרווח הכולל של החברה (לאחר מס) ובכל מקרה, המענק השנתי לא יעלה על סך של 5.2 מיליון שקל בשנה.

Monitour ads

אין תגובות

השאר תגובה