פדיון ינואר-יוני במלונות 5.1 מיליארד שקלים – עלייה של 8%

הפדיון מתיירים היווה 43% מסך הפדיון במלונות במחצית הראשונה של השנה – כ-2.2 מיליארד שקלים - ותרומתם לעלייה בפדיון הגיעה ל-15% לעומת אותה התקופה אשתקד
מלון דיוויד אינטרקונטיננטל בתל-אביב יפ
מלון דיוויד אינטרקונטיננטל בתל-אביב יפו. 33% מהפדיון מתיירים התקבל ממלונות תל אביב. (צילום: עירית רוזנבלום)
Monitour ads

במחצית הראשונה של 2017  נרשמה עלייה של 8% בסך הפדיון במלונות, לעומת התקופה מקבילה אשתקד: עלייה של 4% בפדיון מישראלים ועלייה של 15% בפדיון מתיירים. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס).

סך הפדיון בינואר- יוני 2017 הסתכם ב-5.1 מיליארד שקלים, כאשר הפדיון מתיירים היווה 43% מסך הפדיון (כ-2.2 מיליארד שקלים) ואילו הפדיון מישראלים היה 2.9 מיליארד שקלים עבור לינות, אירועים ושאר שירותי המלונות וכן שירותים שאינם פטורים ממע"מ שרכשו תיירים.

הפדיון מתיירים בדולרים עלה ב-23% בהשוואה לשנת 2016. בלמ"ס מציינים בהקשר של נתון זה כי שער החליפין הממוצע ירד במחצית הראשונה של שנת 2017 בהשוואה למחצית הראשונה של 2016 ב 5.2%.

במחצית הראשונה של 2017 נמנו בישראל 396 בתי מלון ( 383 בתקופה מקבילה אשתקד) עם כ-52 אלף חדרים ותפוסת החדרים הייתה כ-65%  (60% במחצית הראשונה של 2016 ). לינות התיירים  עלו ב-26%, לינות ישראלים ירדו בפחות מאחוז אחד וסך הלינות עלה ב-11%, בהשוואה למחצית הראשונה של שנת 2016 .

נתוני הפדיון מושפעים הן משינויים ברמת המחירים והן משינויים עונתיים. על כן יש לנתחם על סמך הנתונים מנוכי העונתיות והמגמה. מהשוואה רבעונית של הממוצע החודשי של הפדיון מתיירים (נתונים מנוכי העונתיות), עולה  כי  ברבע השני של 2017 נרשמה עלייה של 14% בהשוואה לרבע השני של 2016 ועלייה של אחוז אחד לעומת הרבע הראשון של 2017 .

עליות נרשמו בכל יעדי התיירות – למעט אילת וים המלח

מניתוח נתוני המגמה של הפדיון מתיירים עולה שבמגמה שחושבה על סמך אפריל-יוני 2017  נרשמה עלייה של 6% בחישוב השנתי (0.5% בממוצע לחודש) בהמשך לעלייה של 8% בחישוב השנתי (0.6% בממוצע לחודש)  שחושבה על סמך ינואר-מרץ 2017 .

מלון ישרוטל אגמים באילת, חלקן של אילת ושפת ים המלח בסך הפדיון מישראלים היווה 47%. (צילום: רוני בלחסן)
מלון ישרוטל אגמים באילת, חלקן של אילת ושפת ים המלח בסך הפדיון מישראלים היווה 47%. (צילום: רוני בלחסן)

מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות עולה, כי הממוצע החודשי של הפדיון מישראלים ברבע השני של 2017 עלה בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד ב-3%.

מניתוח פדיון מלונות התיירות לפי ישובים נבחרים ינואר-יוני 2017 בהשוואה לינואר-יוני 2016 עולה כי בסך הפדיון, בכל הערים הנחקרות – פרט לאילת ושפת ים המלח – נרשמו עליות  שנעו בין 6% בתל אביב יפו ל-25% בירושלים. באילת לא נרשם  שינו  בסך הפדיון ובשפת ים המלח נרשמה ירידה של אחוז אחד. בפדיון מישראלים

בפדיון מישראלים – חלקן של אילת ושפת ים המלח בסך הפדיון מישראלים היווה 47%. באילת הפדיון מישראלים ירד באחוז אחד  ובשפת ים המלח הפדיון מישראלים ירד  ב-4% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד (לינות ישראלים ירדו ב 2% וב 7% בהתאמה).  הפדיון מישראלים בירושלים עלה ב-24%. הפדיון מתיירים

הפדיון מתיירים – 33% מהפדיון מתיירים התקבל ממלונות בתל אביב-יפו ועוד 30%  ממלונות בירושלים. הפדיון מתיירים היווה  67% מסך הפדיון במלונות בתל אביב-יפו ,ו 65%- מסך הפדיון במלונות בירושלים.

בתל אביב –יפו הפדיון מתיירים עלה ב 6% ובמלונות בירושלים נרשמה עלייה של 26% בפדיון מתיירים.

Monitour ads

אין תגובות

השאר תגובה