מוניות בנתב"ג: מודל "מחירון מופחת"

שיטת תפעול השדה הפתוח לכלל המונית המיוחדות מהנמל תמשיך ותפעל בנתב"ג בשני מסלולים מרכזיים. הסדר זה יהיה בתוקף עד לפרסום המכרז וכניסת זכיין חדש לנתב"ג
מוניות בנתב
מוניות בנתב"ג. בדיקת ספרי העסק של הנהגים הצביעה על ליקויים אצל כל הנבדקים. (צילום אילוסטרציה: עירית רוזנבלום)
Monitour ads

החל ממחר, יום ב' ה-12 ביוני בצהריים, תפעיל רשות שדות התעופה  מודל "מחירון מופחת" לנסיעת מוניות מנתב"ג מקומת הקרקע. במסגרת מודל הפעלה זה, תוכל כל מונית הרשומה כחוק בישראל   לאסוף נוסעים מנתב"ג וכפי שהונהג החל מסוף מאי.

במטרה להוזיל לצרכן את מחיר הנסיעה  במונית, תפטור רשות שדות התעופה (רש"ת) את נהגי המוניות אשר יתנו הנחה של 12%, ותקפיא גם את התשלום בסך 5.00 שקלים הקבוע בצו הפיקוח (מחירי נסיעה במונית) התשע"ז – 2016 . זאת, בנוסף על פטור מדמי ההרשאה בסך של  5.80 שקלים, ותאפשר לנהגים לגלגל את ההנחה לציבור.

נהגי המוניות אשר יוזילו את המחיר לנוסעים ב-12%  מהמחירון ל- 70 היעדים המפורסמים בצו הפיקוח של משרד התחבורה, יוכלו  לאסוף  את הנוסעים הנכנסים לארץ  ממפלס  היציאה מאולם מקבלי הפנים (מפלס G ) ובכך לקבל קדימות באיסוף הנוסעים בנתב"ג.

מחיר הנסיעה הכולל הנחה של 12% ממחיר המחירון יוצע לנוסע טרם הנסיעה מאחר ומונה המוניות המורשות בישראל מכויל על מחיר המחירון.

מוניות אשר מבקשות לגבות  את המחיר הקבוע  בצו הפיקוח (מחירי נסיעה במונית) התשע"ז  2016, תורשנה לאסוף את הנוסעים בקומת  הביניים (מפלס 2 המיועד לתחבורה ציבורית). זאת לאחר רישום ותשלום חמישה שקלים (הכלולים במחירון צו הפיקוח).

הסדר זה יהיה בתוקף עד לפרסום המכרז וכניסת זכיין חדש לנתב"ג.

מוניות  מוזמנות: המוניות תמתנה בחניון 22 ותאסופנה את הנוסעים בנתיב הדרומי מול הטרמינל   בו המתנה של עד 15 דקות היא ללא תשלום. שירות  לנוסעים יינתן גם באמצעות האפליקציות  הרשומות בישראל ולאחר רישום על פי אותו מודל של מחיר נסיעה מופחת לעומת מחיר מחירון.

אכיפה מוגברת: רשות שדות התעופה תמשיך ותאכוף את הסדר על המוניות מנתב"ג  ותאפשר לכל מונית הרשומה כחוק  בישראל  לאסוף נוסעים  מנתב"ג לאחר רישום ובתנאי  הפיקוח  הכללי של רש"ת . במסגרת המאבק במוניות הלא מורשות (חאפרים) נוסף לצוות המפקחים רכב גרר מלגזה – דוגמת זה הפועל בתל אביב,  אשר יגרור מוניות לא מורשות עליהם יחול קנס (כולל גרירה) בסך  600 שקל.

רשות שדות התעופה קיבלה על עצמה את ההפעלה של  תחנת המוניות  בנתב"ג לאור החלטת המציעים (מוניות הדר-לוד ו-Get) לחזור בהם מהנחה שהציעו של 31% מתעריף דמי הנסיעה לצרכן (הקבועים בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במונית) התשע"ז –  2016).

עם ביטול המכרז והחל מסוף חודש מאי, מפעילה רשות שדות התעופה את  מערך המוניות בנתב"ג.

Monitour ads

אין תגובות

השאר תגובה