אורי שנבל מממש אופציות של סנורמה

חברת קשרי תעופה תרכוש את מלוא המניות על חברת סנורמה, בעלת הזיכיון לרויאל קריביאן בישראל, מידי המנכ"ל אורי שנבל
האוניה רויאל קריביאן סרנייד. סנורמה מייצגת את רויאל קריביאן בישראל. (צילום יח
האוניה רויאל קריביאן סרנייד. סנורמה מייצגת את רויאל קריביאן בישראל. (צילום יח"צ)
Monitour ads

חברת קשרי תעופה בניהולו של יורם מוטעי, הודיעה היום לבורסה כי אורי שנבל, מנכ"ל החברה-הבת סנורמה שירותי תיירות בע"מ, אשר החברה מחזיקה 55% מהון מניותיה, הודיע לקשרי תעופה על רצונו לממש את אופציית ה-PUT  ביחס למלוא מניות סנורמה המוחזקות על ידו – 45%.

חברת סנורמה שירותי תיירות הוקמה בשנת 1981 כחברה סיטונאית המייצגת למעלה מ-15 שנה תאגידי שייט אמריקאים. ההתמחות של החברה היא במתן שירותי הפלגות נופש ושייט על ידי מערכות און ליין. החברה עובדת בשיתוף פעולה עם ציבור הלקוחות וסוכני הנסיעות בעזרת מערכת אתר האינטרנט הנותן את כל המידע העדכני על הפלגות נופש ושייט ברחבי העולם.

אורי שנבל, מנכ"ל סנורמה שירותי תיירות. (צילום מפייסבוק)
אורי שנבל, מנכ"ל סנורמה שירותי תיירות. (צילום מפייסבוק)

בהתאם לתנאי האופציה אשר נקבעו במסגרת הסכם בין הצדדים, השלמת מכירת מניות סנורמה בעקבות מתן ההודעה, תהא לא יאוחר מתום 12 חודשים ממועד המימוש ובתנאי שהסכם הזיכיון שלו עם רויאל קריביאן יהיה בתוקף במועד המימוש.

בהתאם לתנאי ההסכם, התמורה בגין מימוש האופציה תחושב ותקבע בהתאם לגבוה מבין הרווח הנקי המצרפי של סנורמה (לפני הוצאות מימון, פחת ומס) של ארבעת הרבעונים האחרונים שלגביהם נערכו דוחות כספיים שקדמו למועד מתן הודעת המימוש, או הרווח הנקי בארבעת הרבעונים הקלנדריים העוקבים למועד מתן הודעת המימוש; והכל במכפלת ארבע, בהתאם לשיעור הזכויות שיימכרו.

להערכת החברה, בהתבסס על המידע המצוי כרגע בידה, סכום התמורה עבור המניות של סנורמה צפוי להיות כ-3.8 מיליון דולר במועד המימוש וכ-3.6 מיליון דולר בערך נוכחי, נכון למועד מתן הודעה זו.

ההערכה מבוססת על נתונים כספיים הידועים לחברה במועד זה, אשר הינם לא סופיים ולא מבוקרים.

Monitour ads

אין תגובות

השאר תגובה